Požární ochrana

 V rámci služeb v oblasti požární ochrany Vám zajistíme:

                - zpracování a vedení dokumentace

                - kontroly a revize věcných prostředků PO a PBZ (hasicí přístroje, hydranty..)

                - školení o PO odborně způsobilou osobou

                - preventivní požární prohlídky stanovené legislativou

                                            - značení únikových cest a bezpečnostích tabulek

                                            - komplexní zajištění PO formou outsourcingu