Kácení rizikových dřevin

  • NEZABÝVÁME SE TOTO ČINNOSTÍ PŘÍMO, ALE ZPROSTŘEDKUJEME VÁM TUTO SLUŽBU ZA NEJLEPŠÍ MOŽNOU CENU, OPRAVDOVÝM PROFESIONÁLEM PANEM VANCEM 
  • KLASICKÁ TĚŽBA STROMŮ : – jednotlivé stromy, celé plochy            ( kalamitní těžba, probírky, prořezávky, atd.....) :
  • PŘÍMÉ SMĚROVÉ KÁCENÍ : – nejlevnější varianta použitelná všude tam, kde to umožňuje dostatek prostoru kolem domu :
  • KÁCENÍ POSTUPNÝM ODŘEZÁVÁNÍM , SPOUŠTĚNÍM VĚTVÍ A MENŠÍCH KUSŮ KMENE STROMU : – provádí se pomocí horolezeckých technik – varianta použitelná i v nejobtížnějších případech, kde je ohroženo zdraví osob a kde vzniká riziko poškození majetku, například v blízkosti budov, elektrického vedení, na hřbitovech, ploty atd...:
  • VEŠKERÉ RIZIKOVÉ KÁCENÍ : 
  • Kácení nakloněných stromů ve směru pádu :                                                   (..toto není pan Vanc)
  • Kácení stromů s těžištěm vychýleným proti směru pádu :
  • Kácení stromů s těžištěm vychýleným mimo směr pádu :
  • Kácení stromů vyhnilých a dutých :
  • Kácení dvojáků a strostlých stromů :
  • Kácení stromů na svazích a sutích :
  • Kácení stromů v blízkosti budov,komunikací,vysokého napětí a spojovacích vedení :
  • Zpracování polomů a vývratů :
  • Kácení zlomených stromů :
  • Kácení přelomených a rozštípnutých stromů :
  • Zpracování vyvrácených stromů :
  • BEZPEČNOSTNÍ ŘEZ : – odstranění suchých nebo jinak narušených větví bezprostředně hrozících pádem :
  • ZDRAVOTNÍ A REDUKČNÍ ŘEZ : – odstranění suchých a nemocných větví, ořezání přebytečných větví, které snižují celkovou vitalitu stromu / úprava koruny – zkrácení, případně odstranění větví narušujících stabilitu stromu nebo větví, které nežádoucím způsobem zasahují do zástaveb, komunikací a drátů elektrického vedení :
  • ZASTŘIHÁVÁNÍ KEŘŮ : - zastřihávání keřů a okrasných dřevin do požadovaného tvaru nejmodernější zahradní technikou

 (....tohle je pan Vanc)