BOZP

V rámci služeb v oblasti BOZP Vám zajistíme:

 - zpracování a vedení dokumentace BOZP

- kontroly BOZP na vašich pracovištích

- školení o BOZP odborně způsobilou osobou

- komplexní zajištění BOZP formou outsourcingu